ISIS, Citations of  J. Woyke papers in 1999
 

1. 1999. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe. ISiK, Dz. Pszczel. Puławy.
Bratkowski, J., Wilde, J. Zbieranie pyłku i nektaru przez pszczoły podczas
intensywnego pożytku: 16-17.
Woyke papers cited:
   1. No: 25 Naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich,
Pszczeln. Zesz. nauk., 4(3/4): 183-275; 1960.                                        No citations: 1.
   2. No: 278.   Wpływ liczby unasieniających trutni na przeżywalność
czerwiu. Biul. Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich, 3:
10-13; 1996.                                                                                         No citations: 1.
000551                                               Together papers cited: 2.   Together citations: 2.
 

2. 1999.   Bienenvater.   Österreich. Imkerb.   Koeniger, N.
Die Paarung der Bienenkonigin mit Drohnen: 6-10.
Woyke papers cited:
   3. No: 11a.   Multiple mating of the honeybee queen (Apis mellifica L.)
in one nuptial flight. Bull. Acad. Polon.. Sci. Cl. II 3(5):
175-180; 1955                                                                                       No citations: 1
000552                                       Together papers cited. 1   Together citations. 1
 

3a. 1999. Praca doktorska. AR Szczecin pp.135. Polaczek, B. Atrakcyjność
larw trutni diploidalnych i haploidalnych oraz larw robotnic dla pasożyta
Varroa jacobsoni Oud.
Woyke papers cited:
   4. No: 36.   What happens to diploid drone larvae in a honeybee colony?
J. apic. Res., 2(2): 73-75; 1963.                                                           No citations: 1.:
   5. No: 38.   Metoda wychowu matek i diploidalnych trutni z jaj
poza ulem. Pszczeln. Zesz. nauk., 7(2): 63-79; 1963.                             No citations: 3.
   6. No: 44P.   Larwy trutowe z zapłodnionych jaj.
Pszczelarstwo. 1: 1-4; 1965.                                                                 No citations: 2.
   7. No: 46P.   Co dzieje się w pniu z larwami trutowymi z
zapłodnionych jaj. Pszczelarstwo, 2: 3-4; 1965.                                      No citations: 4.
   8. No: 47P.   Genetyczna podstawa rozwoju trutni z jaj
zapłodnionych i jej praktyczne znaczenie.
Pszczelarstwo, 4: 1-2; 1965.                                                                  No citations: 2.
000553                   Together papers cited: contin. below   Together citations: contin. below
 

3b. 1999. Doctoral Thesis. AR Szczecin pp.135. Polaczek, B. Atrakcyjność
larw trutni diploidalnych i haploidalnych oraz larw robotnic dla pasożyta
Varroa jacobsoni Oud.
Woyke papers cited:
   9. No: 41.   Genetic proof of the origin of drones from fertilized
eggs of the honeybee. J. apic. Res., 4 (1): 7-11; 1965.                           No citations: 1.
   10. No: 64.   A method of rearing diploid drones in a honeybee
colony. J. apic. Res., 8(2): 65-74; 1969.                                                No citations: 3.
   11. No: 70.   Badania nad uzyskaniem trutni diploidalnych.
Przegląd zoologiczny, XV(4): 355-36; 1971.                                          No citations: 8.
   12. No: 82.   Reproductive organs of haploid and diploid drone
honeybees. J. apic. Res., 12(1): 35-51; 1973.                                        No citations: 1.
   13. No: 113.   Rozwój teorii determinacji płci u pszczół Kosmos,
27 A. Biol. 2: 181-188; 1978.                                                               No citations: 1.
           Together papers cited: contin. below   Together citations: contin. below     000554
 

3c. 1999. Doctoral Thesis. AR Szczecin pp.135. Polaczek, B. Atrakcyjność
larw trutni diploidalnych i haploidalnych oraz larw robotnic dla pasożyta
Varroa jacobsoni Oud.
Woyke papers cited:
   14. No: 163. Exploitation of comb cells for brood rearing in honeybee
colonies with larvae of different survival rates.
Apidologie, 15(2): 123-136; 1984.                                                        No citations: 1.
   15. No: 54P.   Metoda wychowu trutni diploidalnych, matek
pszczelich i robotnic z jaj poza ulem.
Pszczelarstwo, 11: 2-4; 1968.                                                               No citations: 3.
   16. No: 55P.   Żywotność larw trutni diploidalnych.
Pszczelarstwo, 12: 2-4; 1968                                                                No citations: 1.
   17. No: 56P.   Rodzaj komórek a zjadanie larw trutni diploidalnych.
Pszczelarstwo, 2: 3, 12; 1969.                                                               No citations: 2.
   18. No: 58P.   Cechy genetyczne pszczół zwyczajnych i mutantów
w niedoskonałych stadiach rozwoju. Pszczelarstwo, 4: 2-4; 1969.             No citations: 1.
      Together papers cited: contin. below   Together citations: contin. below     000555
 

3d 1999. Doctoral Thesis. AR Szczecin pp.135. Polaczek, B. Atrakcyjność
larw trutni diploidalnych i haploidalnych oraz larw robotnic dla pasożyta
Varroa jacobsoni Oud.
Woyke papers cited:
   19. No: 59P.   Genetyczny dowód na powstawanie larw trutowych z
jaj zapłodnionych. Pszczelarstwo, 7/8: 6-7; 1969.                                    No citations: 1.
                                       Together papers cited: 16.   Together citations: 35.     000556
 

4. 1999.   Bienenvater.   Oesterr.Imkerbund.   Koeniger, N.
 Die Paarung der Bienenkonigin mit Drohnen: 6-10.
Woyke papers cited:
   20. No: 25.   Naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich.
Pszczeln. Zesz. nauk., 4(3/4): 183-275; 1960.                                          No citations: 1.
                                           Together papers cited: 1.   Together citations: 1.     000557
 

5. 1999.   Pszczelarstwo.   Pszcz. Tow. Nauk. Wwa.   Polaczek, B.
Wychów trutni diploidalnych: 5-6.
Woyke papers cited:
   21. No: 37.   Rearing and viability of diploid drone larvae.
J. apic. Res., 2(2): 77-84; 1963.                                                               No citations: 1.
   22. No: 49.   Rearing diploid drone larvae in queen cells in a colony.
J. apic. Res., 4(3): 143-148; 1965.                                                            No citations: 2.
   23. No: 70.   Badania nad uzyskaniem diploidalnych trutni pszczelich.
Przegl. Zool. 15(4): 355-364; 1971.                                                           No citations: 1.
   24. No: 82.   Reproductive organs of haploid and diploid drones.
J. apic. Res., 12(1): 35-51; 1973.                                                               No citations: 1.
   25. No: 115.   Comparative biometrical investigation on diploid
drones of the honeybee. III. The abdomen and weight.
J. apic. Res. 17(4): 206-217.                                                                      No citations: 1
                                           Together papers cited: 5.   Together citations: 6.     000558
 

6. 1999. Sądecki Bartnik., pp.114. Pidek, A. Metody Wychowu Matek
Pszczelich.
Woyke papers cited:
   26. No: 10.   Kilkakrotna kopulacja matki pszczelej.
Pszczelarstwo,  6(8): 1-4; 1955.                                                                 No citations: 1.
   27. No: 135.   Wpływ liczby pszczół asystujących matce przed
zabiegiem na rezultaty sztucznego unasieniania.
Pszczeln. Zesz. nauk., 24: 3-8; 1980.                                                          No citations: 0.
   28. No: 110P.   Siła rodzin pszczelich i średnia produkcyjna
długość życia pszczół. Pszczelarstwo, 4: 2-5; 1980 + Jasiński, Z.                   No citations: 1.
                                           Together papers cited: 3.   Together citations: 2.     000559
 

7. 1999. University of Florida Book of Insect Records. Chapter 8.
Sieglaff, D.   Most Spectacular Mating: 17-18.
Woyke papers cited:
   29. No: 24.   An anatomical study of the mating process in the
honeybee. Bee World, 39: 3-18; 1958 Ruttner     .                                       No citations: 7.
   30. No: 27.   Natural and artificial insemination of queen
honeybees. Bee World, 43: 21-25; 1962.                                                     No citations: 2.
                                           Together papers cited: 2.   Together citations: 9.     000576
 

8. 1999. The Journal of experimental Biology, 202. Comp. of Biol. Gr. Br.
Corona, M., Estrada, E., Zurita, M.   Differential expression of mitochondrial
genes between queens and workers during caste determination in the honeybee
Apis mellifera: 929-938.
Woyke papers cited:
   31. No: 68a Correlations between the age at which honeybee brood
was grafted, characteristics of the resultant queens and results of
insemination. J. apic. Res., 10(1): 45-55; 1971.                                             No citations: 2.
                                           Together papers cited: 1.   Together citations: 2.     000581
 

9. 1999. American Bee Journal. 139(8). Mangum, W. Honey bee biology: 591-593.
Woyke papers cited:
   32. No: 15B.   Sex determination. In: Bee genetics and breeding
(Rinderer, T.E. ed.) Ac. Press Inc.: 91-119; 1986.                                         No citations: 1.
                                           Together papers cited: 1.   Together citations: 1.     000582
 

10. 1999. Apidologie. 30(4). Tan, N. Q., Mardan, M., Thai, P. H.,
Chinh.P.H. Observations on multiple mating of Apis dorsata queens: 339-346.
Woyke papers cited:
   33. No: 77. Reproduction in Apis cerana 1. Mating behaviour.
J. apic. Res., 11(3): 141-146; 1972  Ruttner,  Koeniger.                                 No citations: 3.
   34. No: 83.   Reproduction in Apis cerana 2. Reproductive organs
and natural insemination J. apic. Res. 12(1): 21-34; 1973 Ruttner, Koeniger.    No citations: 1.
   35. No: 25.   Natural and artificial insemination of queen honey
bees. Pszczeln. Zesz. nauk., 4: 183-275; 1960.                                              No citations: 2.
   36. No: 102.   Natural and artificial insemination of Apis cerana
in India. J. apic. Res., 14(2): 153-159; 1975.                                                  No citations: 6.
   37. No: 239b.   Rearing and instrumental insemination of
Apis  florea queens. In Asian Apiculture, Wicwas Press, USA:
206-209; 1993.                                                                                            No citations: 3.
                                         Together papers cited: 5.   Together citations: 15.     000583
 

11. 1999. I Ogólnopolska Konferencja Pszczelarska. Pszczelarstwo polskie
u progu wejscia do Unii Europejskiej. Bratkowski, J., Siuda, M.
Zagadnienie rójki w racjonalnej gospodarce pasiecznej.
Woyke papers cited:
   38. No: 286.   Gospodarka krokwiowa z pszczołą olbrzymią
A. dorsata, XIX Naukowa Konf. Pszczelarska, Puławy: 86; 1997.                    No citations: 2.:
   39. No: 217P.   Gospodarka krokwiowa z pszczołą olbrzymią,
Pszczelarstwo 48(10): 4-5.                                                                             No citations: 2.
                                           Together papers cited: 2.   Together citations: 4.     000587
 

12. 1999.   Pszczelnicze Zeszyty naukowe.   XLIII/1.   Kruk, C., Gromisz, M.
Wyprowadzanie i utrzymanie linii wsobnych w selekcji na zdolność
krzyżowniczą: 15-27.
Woyke papers cited:
   40. No: 108. The heredity of color patterns in the honey bee. Intern.
Symp.on Genetics, selection and reproduction of the honey bee. Apimondia
Publ. House, Bucharest, Moscow: 49-55; 1976.                                               No citations: 1.
                                           Together papers cited: 1.   Together citations: 1.     000606
 

13. 1999. Pszczelnicze Zeszyty naukowe. XLIII/1. Gromisz, M. Zmienność
osobnicza długości języczka w rojach pszczelich: 29-39.
Woyke papers cited:
   41. No: B 8. Hodowla pszczół, rozdział Prace hodowlane,
Warszawa, PWRiL; 1974.                                                                              No citations: 1.
                                           Together papers cited: 1.   Together citations: 1.     000607
 

14. 1999. Pszczelnicze Zeszyty naukowe. XLIII/1. Prabucka, A., Udala, J.,
Prabucki, J. The effect of drone age on semen quality: 41-52.
Woyke papers cited:
   42. No: 25 Naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich,
Pszczeln. Zesz. nauk.,4: 188-197; 1960.                                                           No citations: 2.
  43.  No: 116.   Influence of age of drones on the results of
instrumental insemination of honeybee queens.
Apidologie, 9(3): 203-212; 1978 + Jasiński.                                                        No citations: 1.
                                                   Together papers cited: 2.   Together citations: 3.     000608
 

15. 1999. Pszczelnicze Zeszyty naukowe. XLIII/1. Pohorecka. K. Skuteczność
leczenia nosemozy pszczół fumagiliną podawaną w różnych postaciach pokarmu
weglowodanowego:133-155.
Woyke papers cited:
   44. No: 172. Increases in life span, unit honey productivity and
honey surplus with fumagillin treatment of honey bees.
J. apic. Res.,  23: 209-212; 1984.                                                                     No citations: 1.
                                                   Together papers cited: 1.   Together citations: 1.     000609 


16. 1999.   Indian Bee Journal.   61(1-4).   Mishra, R. C., Priti.   Studies on the effect of
colony and seasonal variations on Apis mellifera egg size: 63-65.  
Woyke papers cited:
   45. No: 104.   The eggs in the comb cells of three honeybee species in
India. Proc. intern. Beekeep. Congr. 25: 340; 1975                                           No citations: 1. 
   46. No: 297.   Size changes of Apis mellifera eggs during the incubation
period. J. apic. Research, 37(4): 239-246; 1998.                                                No citations: 1. 
000837                                                         Together papers cited: 2.   Together citations: 2.    


17. 1999.   Theriogenology.    51.   Collins, A. M., Donoghue, A. M.   Viability assessment
of honey bee, Apis mellifera, sperm using dual fluorescent staining: 1513-1523. 
Woyke papers cited:
   47. No: 54. Factors that determine the number of spermatozoa in the
spermatheca of naturally mated queens.
Ztschr. f. Bienenforsch., 8: 236-247; 1966.                                                       No citations: 1. 
000914                                                         Together papers cited: 1.   Together citations: 1.    


18. 1999.   J. apic. Res.    38(3-4).   Woyke, J.   Increased food supply to all larvae after
dequeening honeybee colonies: 117-123. 
Woyke papers cited:
   48. No: 297. Size change of Apis mellifera eggs during incubation period.
J. apic. Res., 37(4); 1998.                                                                               No citations: 1. 
001023                                                         Together papers cited: 1.   Together citations: 1.    


                                         1999 Together
                     Woyke papers cited: 48, Citations:  88